Om os

Alternative Equity Partners A/S er en ledende forvalter af alternative investeringsfonde.

Vores vision

Vores mål er at formidle ‘best-in-class’ investeringer i attraktive aktivklasser til udvalgte professionelle investorer

Vores principper

Uafhængighed: Vi udvikler vores egne investeringsløsninger til gavn for vores investorer, uafhængig af banker og andre parter

Transparens: Resultatafhængig aflønningsmodel baseret på absolutte afkast sikrer den rette incitament-struktur

Ordentlighed: Ordentlighed i det vi gør og siger

Vores rolle

Platform: Vores vigtigste rolle er, at vurdere universet af investeringsmuligheder, herunder afkast/risiko-forholdet, og strukturere og udbyde relevante investeringsløsninger i takt med, at de respektive alternative aktivklasser bliver attraktive

Kriterier: Aktivklassen skal være attraktiv fra et strukturelt eller konjunkturmæssigt synspunkt

Samarbejde: Bredt erfaringsgrundlag sikrer det bedste fundament, og hvor relevant, samarbejder vi med eksterne specialister

Vores formål

Eksponering: Vi tilbyder eksponering til relevante og ofte svært tilgængelige aktivklasser

Diversificering: Afkastet for alternative aktivklasser er ofte lavt korreleret til aktier og obligationer; den samlede porteføljerisiko kan derved reduceres

Afkast: Afkast/risiko-forholdet er ofte særdeles attraktivt, og der høstes normalt betydelige ”illikviditetspræmier”

Morten Windfeldt

Adm. direktør, partner

Lars Tønnesen

Managing Director

Erik Andersen

Head of Credit and Real Estate

Jeppe Blirup

Head of Fund of Funds

Martin Due Jensen

Head of Infrastructure Investments

Steffen Stæhr

Direktør

Signe Kjær Hansen

Økonomidirektør

Anders Markvardt

Juridisk Rådgiver

Anne Louise Berth

Controller

Andreas Wetche Skov

Analytiker

Marlene Toft

Stud.merc.jur i Legal & Compliance

Patrick Nielsen

Analytiker

Platform

Alternative Equity Partners forvalter alternative investeringsfonde på tværs af hedge, private equity, ejendomme, byggefinansiering, vedvarende energi og teknologi.

Vi indgår ofte samarbejde med eksterne specialister i forbindelse med lanceringen af nye investeringsfonde. Eksempler på disse er:

  • Private Equity (HQ Capital)
  • Ejendomme / byggefinansiering (SB Administration)
  • Vedvarende energi (Momentum Gruppen)
  • Teknologi (Promentum Capital)

Investeringsteamet, som gennemsnitligt har 25 års erfaring fra finanssektoren, har derudover stor erfaring med at investere i alternative kreditfonde (distressed, direct lending), Insurance Linked Securities (genforsikring) samt infrastruktur og realaktiver (fly, tog).

Fund of Hedge Funds

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Fund of Private Equity Funds

Vi udbyder egne fund of private equity funds samt temafonde i samarbejde med HQ Capital.

Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010 i tæt samarbejde med SB Administration.

Byggefinansiering

Vi har ydet byggefinansiering siden 2012 i samarbejde med SB Administration.

Vedvarende energi

Vi har investeret i vedvarende energi siden 2014 i samarbejde med Momentum Gruppen.

Technology Growth Equity

Vi har i tæt samarbejde med Promentum Capital lanceret en teknologifond i 2016.

Kontakt