Redegørelse fra Finanstilsynet

Alternative Equity Partners A/S er, som godkendt Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF), underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Finanstilsynet inspicerer løbende FAIF’ens virksomhed og efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som FAIF’en skal offentliggøre.

Finanstilsynet gennemførte den 1. marts 2018 en undersøgelse af risikostyrings- og compliance funktionerne i Alternative Equity Partners A/S.  Se Finanstilsynets redegørelse af 29. juni 2018 her.

På inspektionsdagen den 1. marts 2018 påpegede Finanstilsynet, at Alternative Equity Partners A/S efter Finanstilsynets vurdering ikke levede op til kravene på visse områder. Alternative Equity Partners A/S blev derfor påbudt at bringe disse forhold i orden.

Siden inspektionen den 1. marts 2018 har bestyrelsen i Alternative Equity Partners A/S godkendt opdaterede politikker for bl.a. risikostyring og operationelle risici, herunder fastsat risikogrænser for de AIF’er, som forvaltes af Alternative Equity Partners A/S samt implementeret risikorapportering overfor selskabets direktion og bestyrelse fra selskabets risikoansvarlige. Yderligere er opgørelsen af selskabets kapitalgrundlag opdateret.

Slutteligt har direktionen i Alternative Equity Partners A/S igangsat arbejdet med udarbejdelse af forretningsgange/arbejdsbeskrivelser på risikostyring- og compliance områderne, som vil være afsluttet inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.