Alternative Equity Partners forvalter og udvikler alternative investeringer Fund of Hedge Funds Fund of Private Equity Funds Investeringsplatform Byggefinansiering Vedvarende energi Technology Growth Equity Ejendomme

Om os

Alternative Equity Partners A/S er en ledende forvalter af alternative investeringsfonde.

Vores vision

Vores vision er at formidle ‘best-in-class’ investeringer i attraktive alternative aktivklasser til udvalgte professionelle investorer.

Vores principper

Uafhængighed: Vi udvikler vores egne investeringsløsninger til gavn for vores investorer, uafhængigt af banker og andre parter.

Transparens:  Resultatafhængig aflønningsmodel baseret på absolutte afkast sikrer den rette incitamentsstruktur.

Ordentlighed: Ordentlighed i det vi gør og siger.

Vores rolle

Platform: Vores vigtigste rolle er at vurdere universet af investeringsmuligheder, herunder afkast/risiko-forhold, og strukturere og udbyde relevante investeringsløsninger i takt med, at de respektive alternative aktivklasser bliver attraktive.

Kriterier: Aktivklassen skal være attraktiv fra et strukturelt eller konjunkturmæssigt synspunkt.

Samarbejde: Bredt erfaringsgrundlag sikrer det bedste fundament, og hvor det er relevant, samarbejder vi med eksterne specialister.

Vores formål

Eksponering: Vi tilbyder eksponering til relevante og ofte svært tilgængelige aktivklasser.

Diversificering: Afkastet for alternative aktivklasser er ofte lavt korreleret til aktier og obligationer; den samlede porteføljerisiko kan derved reduceres.

Afkast: Afkast/risiko-forholdet er ofte særdeles attraktivt, og der høstes normalt betydelige ”kompleksitets-” og ”illikviditetspræmier”.

Morten Windfeldt

Adm. direktør, partner

Lars Tønnesen

Direktør, partner

Erik Andersen

Fund Manager

Jeppe Blirup

Fund Manager

Steffen Stæhr

Direktør

Steffen Stæhr

Direktør

Signe Kjær Hansen

Økonomidirektør

Emel Pehlivan

Controller

Anders Markvardt

Juridisk Rådgiver

Marlene Toft

Juridisk Rådgiver

Andreas Wetche Skov

Analytiker

Patrick Nielsen

Analytiker

Simon Plickert Reinholdt

Anlytiker

Platform

Alternative Equity Partners forvalter alternative investeringsfonde på tværs af aktivklasser, som hedgefonde, private equity, ejendomme, byggefinansiering, vedvarende energi, alternativ kredit og teknologi.

Vi indgår ofte samarbejde med eksterne specialister i forbindelse med lanceringen af nye investeringsfonde. Eksempler på disse er:

  • Private Equity
  • Ejendomme / byggefinansiering (Bloch Ejendomsadministration)
  • Vedvarende energi (Momentum Gruppen)
  • Teknologi (Promentum Capital)

Investeringsteamet, som gennemsnitligt har over 25 års erfaring fra finanssektoren, har derudover stor erfaring med at investere i alternative kreditfonde (distressed, direct lending), Insurance Linked Securities (genforsikring) samt infrastruktur og realaktiver (fly, tog).

Fund of Hedge Funds

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Fund of Private Equity Funds

Vi udbyder egne private equity fund of funds samt temafonde i samarbejde med HQ Capital.

Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010 i tæt samarbejde med Bloch Ejendomsadministration.

Byggefinansiering

Vi har ydet byggefinansiering siden 2012 i samarbejde med Bloch Ejendomsadministration.

Vedvarende energi

Vi har investeret i vedvarende energi siden 2014 i samarbejde med Momentum Gruppen.

Technology Growth Equity

Vi har i partnerskab med Promentum Capital lanceret en teknologifond i 2016.

Kontakt

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]