Alternative Equity Partners forvalter og udvikler alternative investeringer Fund of Hedge Funds Fund of Private Equity Funds Investeringsplatform Byggefinansiering Vedvarende energi Technology Growth Equity Ejendomme

Om os

Alternative Equity Partners A/S er en ledende forvalter af alternative investeringsfonde.

Vores vision

Vores vision er at formidle ‘best-in-class’ investeringer i attraktive alternative aktivklasser til udvalgte professionelle investorer.

Vores principper

Uafhængighed: Vi udvikler vores egne investeringsløsninger til gavn for vores investorer, uafhængigt af banker og andre parter.

Transparens:  Resultatafhængig aflønningsmodel baseret på absolutte afkast sikrer den rette incitamentsstruktur.

Ordentlighed: Ordentlighed i det vi gør og siger.

Vores rolle

Platform: Vores vigtigste rolle er at vurdere universet af investeringsmuligheder, herunder afkast/risiko-forhold, og strukturere og udbyde relevante investeringsløsninger i takt med, at de respektive alternative aktivklasser bliver attraktive.

Kriterier: Aktivklassen skal være attraktiv fra et strukturelt eller konjunkturmæssigt synspunkt.

Samarbejde: Bredt erfaringsgrundlag sikrer det bedste fundament, og hvor det er relevant, samarbejder vi med eksterne specialister.

Vores formål

Eksponering: Vi tilbyder eksponering til relevante og ofte svært tilgængelige aktivklasser.

Diversificering: Afkastet for alternative aktivklasser er ofte lavt korreleret til aktier og obligationer; den samlede porteføljerisiko kan derved reduceres.

Afkast: Afkast/risiko-forholdet er ofte særdeles attraktivt, og der høstes normalt betydelige ”kompleksitets-” og ”illikviditetspræmier”.

Søren Dal Thomsen

CEO, Partner

Mobil: 26 32 10 00

E-mail: sdt@securespectrum.dk

Søren Dal Thomsen

CEO, Partner

Mobil: 26 32 10 00

E-mail: sdt@securespectrum.dk

Morten Windfeldt

CIO, Partner

Mobil: 20 30 25 85

E-mail: mw@aequity.dk

Signe Kjær Hansen

CFO, Partner

Mobil: 20 63 78 89

Email: skh@securecapital.dk

Erik Andersen

Manager, Partner

Mobil: 21 14 67 52

E-mail: ea@aequity.dk

Steffen Stæhr

COO, Partner

Mobil: 23 25 82 92

E-mail: sst@aequity.dk

Lasse Lind Bargmann

Projektdirektør

Mobil: 20 81 34 43

E-mail: llb@aequity.dk

Marlene Toft-Villars

Head of Legal & Compliance

Mobil: 40 97 21 06

E-mail: mlt@securecapital.dk

Emel Keles

Controller

Mobil: 50 14 99 20

E-mail: ep@aequity.dk

Hatun Dagidir

Controller

Mobil: 26 88 67 20

E-mail: hd@aequity.dk

Robert Thormod Pedersen

Controller

E-mail: rp@aequity.dk

Anne Kirketerp Nørskov

Controller

E-mail: akn@aequity.dk

Patrick Nielsen

Analytiker

E-mail: pn@aequity.dk

Platform

Alternative Equity Partners forvalter alternative investeringsfonde på tværs af aktivklasser, som private equity, hedgefonde, ejendomme, byggefinansiering, vedvarende energi og teknologi.

Vi indgår ofte samarbejde med eksterne specialister i forbindelse med lanceringen af nye investeringsfonde. Eksempler på disse er:

  • Ejendomme / byggefinansiering (Bloch Ejendomsadministration og SF Management)
  • Vedvarende energi (Momentum Gruppen)
  • Teknologi (Promentum Equity Partners)

Investeringsteamet, som gennemsnitligt har over 25 års erfaring fra finanssektoren, har derudover stor erfaring med at investere i alternative kreditfonde (distressed, direct lending), Insurance Linked Securities (genforsikring) samt infrastruktur og realaktiver (fly, tog).

Fund of Hedge Funds

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Fund of Private Equity Funds

Vi udbyder egne private equity fund of funds samt temafonde.

Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010 i tæt samarbejde med Bloch Ejendomsadministration og SF Management.

Byggefinansiering

Vi har ydet byggefinansiering siden 2012 i samarbejde med Bloch Ejendomsadministration.

Vedvarende energi

Vi har investeret i vedvarende energi siden 2014 i samarbejde med Momentum Gruppen.

Technology Growth Equity

Vi har i partnerskab med Promentum Capital lanceret en teknologifond i 2016.