Compliance

Alternative Equity Partners A/S er, som godkendt Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF), underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Politikker

Sikker kommunikation

Hvis du skal sende os en ansøgning eller fortrolige dokumenter, bedes du venligst benytte dette link.

Klagevejledning

I forbindelse med klager vedrørende Alternative Equity Partners kan du kontakte én af vores to klageansvarlige:

Søren Dal Thomsen
CEO, Partner
Telefon: +45 4698 0000
Mobil: +45 2632 1000
E-mail: sdt@securespectrum.dk

Peter Høltermand
Bestyrelsesformand
Telefon: +45 4698 0000
Mobil: +45 4086 06 65
E-mail: peterholtermand@outlook.com

Påtale fra Finanstilsynet

Alternative Equity Partners har d. 8. juni meddelt Finanstilsynet om, at Alternative Equity Partners i en periode ikke har haft tilstrækkelig forsikringsdækning til at opfylde kravet til flere erstatningskrav sammenlagt, og at selskabets kapitalgrundlag dermed ikke har været i overensstemmelse med FAIF-lovens § 16 stk. 5.

Alternative Equity Partners overholder igen kapitalkravene.

Du kan læse Finanstilsynets redegørelse her

PAI-erklæring

Alternative Equity Partners manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
I overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, litra b) i SFDR erklærer Alternative Equity Partners A/S (“AEP”) hermed, at AEP i referenceperioden 1. januar – 31. december 2022 ikke har taget højde for de negative virkninger af AEP’s investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer.

Dette skyldes at AEP ikke har haft adgang til de nødvendige data og ressourcer, som har været påkrævet, for at spore, registrere og rapportere om de negative bæredygtighedsindvirkninger.

AEP anerkender behovet for og vigtigheden af bæredygtighed, herunder negative bæredygtighedsindvirkninger, hvorfor AEP løbende vil arbejde på at inddrage de væsentligste negative påvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i sine investeringsbeslutningsprocesser.