Om os

Alternative Equity Partners A/S er en ledende forvalter af alternative investeringsfonde.

Vores vision

Vores vision er at formidle ‘best-in-class’ investeringer i attraktive alternative aktivklasser til udvalgte professionelle investorer.

Vores principper

Uafhængighed: Vi udvikler vores egne investeringsløsninger til gavn for vores investorer, uafhængigt af banker og andre parter.

Transparens:  Resultatafhængig aflønningsmodel baseret på absolutte afkast sikrer den rette incitamentsstruktur.

Ordentlighed: Ordentlighed i det vi gør og siger.

Vores rolle

Platform: Vores vigtigste rolle er at vurdere universet af investeringsmuligheder, herunder afkast/risiko-forhold, og strukturere og udbyde relevante investeringsløsninger i takt med, at de respektive alternative aktivklasser bliver attraktive.

Kriterier: Aktivklassen skal være attraktiv fra et strukturelt eller konjunkturmæssigt synspunkt.

Samarbejde: Bredt erfaringsgrundlag sikrer det bedste fundament, og hvor det er relevant, samarbejder vi med eksterne specialister.

Vores formål

Eksponering: Vi tilbyder eksponering til relevante og ofte svært tilgængelige aktivklasser.

Diversificering: Afkastet for alternative aktivklasser er ofte lavt korreleret til aktier og obligationer; den samlede porteføljerisiko kan derved reduceres.

Afkast: Afkast/risiko-forholdet er ofte særdeles attraktivt, og der høstes normalt betydelige ”kompleksitets-” og ”illikviditetspræmier”.